قابل توجه اعضای محترم خانه معدن خراسان رضوی

اتاق بازرگانی خراسان رضوی به منظور ارائه نظرات مشاوره ای در زمینه های بانکی ، تامین اجتماعی ، مالیات ، روابط کار و قراردادها به اعضا و فعالین اقتصادی استان با استقرار مشاوران مربوطه در اتاق اقدام نموده است اعضای محترم خانه معدن میتوانند به شماره تلفن 32216000 داخلی 333 تماس حاصل نمایند .

با تشکر خانه معدن استان خراسان رضوی

بدنه
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه
اسلاید شو
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
فوتر
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه