حضور بزرگان حوزه معدن استان در گردهمایی پیش از مجمع خانه معدن خراسان رضوی

روز چهارشنبه مورخ 22 مهر 94 ساعت 16 اتاق بازرگانی مشهد سالن جلسات

شاهد حضور پر شور و پر شعفی از بزرگان معادن استان خراسان بودیم که در این گردهمایی سالن جلسات را تکمیل کرده و به لحاظ جا با کمبود مواجه شده بودیم .

 

ابتدا آقای مهندس مظفرجلالی نماینده محترم خانه معدن استان خراسان رضوی ، توضیحاتی را در خصوص سابقه فعالیت و اقدامات انجام شده طی یکسال و نیم گذشته در خانه معدن استان را به اطلاع حاضرین رساند.

 

 

 

 

 

 

سپس با توجه به ضرورت عضویت اعضاء در اتاق مشهد ، جناب آقای مهندس عزیزی مدیر محترم خدمات بازرگانی و جناب آقای کامرانفر سرپرست محترم امور تشکلها همچنین جناب آقای آدینه نیا مشاور محترم مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد توضیحاتی را پیرامون دریافت کارت عضویت اتاق و اینکه انجام فرایند های عضویت و نهایتا دریافت کارت عضویت اتاق ، فی نفسه تعهد مالیاتی برای اعضای محترم در بر نخواهد داشت توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند و به ابهامات حاضرین پاسخ دادند.

 

سپس جناب آقای مهندس مظفر جلالی توضیحاتی را در قالب پاورپوینت به حاضرین در خصوص جایگاه خانه معدن ، مزایای عضویت در خانه معدن ، اقدامات و برنامه های آتی خانه معدن و مسائل مربوط به اقتصاد معدن ، به حاضرین ارائه نمود.

در پایان کلیه حاضرین برگه عضویت را تکمیل نموده و مقرر گردید مراحل تکمیل عضویت در اتاق بازرگانی مشهد برای اعضای محترم ، توسط خانه معدن استان انجام شود تا با سرعت بخشیدن به امر عضویت ، بتوانیم در نزدیکترین زمان ممکن ، نسبت به برگزاری مجمع عمومی موسسین خانه معدن استان خراسان رضوی اقدام گردد.

در جلسه پیرامون برگزاری نمایشگاه ایران کان مین 2015 و غرفه خانه معدن استان خراسان رضوی نیز اطلاع رسانی گردید.

جلسه در ساعت 18 با ذکر صلوات پایان یافت. 

بدنه
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه
اسلاید شو
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
فوتر
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه