اعضای محترم خانه معدن استان خراسان رضوی

به موجب آگهی روزنامه شماره 19055 خراسان مورخ شنبه 7 شهریور 1394 موضوع فراخوان ثبت نام عضویت و دعوت به مجمع عمومی موسسین خانه معدن استان خراسان رضوی در تاریخ پنج شنبه 1394/06/26 ساعت 16 در محل تالار اجتماعات اتاق بازرگانی واقع در خیابان امام خمینی جنب باغ ملی به اطلاع می رساند.

کلیه اعضاء (اعم از اعضای ثبت نام شده ، اعضای جدید و همچنین کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره) می بایست مدارک مربوط به شرایط شرکت کنندگان در مجمع را حد اکثر تا تاریخ 1394/06/21 به اتاق بازرگانی خراسان رضوی تحویل نمایند.

بدنه
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه
اسلاید شو
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
فوتر
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه