توسعه پژوهشهای کاربردی در معادن با استفاده از معافیت حقوق دولتی

مدیر کل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: بهره برداران معدنی که طرحهای پژوهشی کاربردی را در مجموعه فعالیتهای معدنی خود اجرا نمایند از پرداخت بخشی از حقوق دولتی معاف می شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران(شاتا)؛« عباسعلی ایروانی» با اعلام این خبر؛ افزود : به موجب تبصره 10 بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، بهره برداران معدنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری ، فناوری ، بهینه سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن وتجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کننداز پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 درصدو حداکثر 50میلیارد ریالی در هر سال معاف می شوند.

ایروانی در تشریح فرآیند استفاده از این امکان گفت: متقاضی طرح خود را با یکی از مراکز آموزش عالی و پژوهشی قراردادی منعقد می نماید و پیش نویس آن را به دبیر خانه کارگروه تخصصی مربوطه در دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت تحویل می دهد.
دبیر کارگروه تخصصی بند (4) مصوبه مذکور یاد آور شد : طرحهای ارایه شده پس از تصویب در کارگروه تخصصی و تایید وزیر صنعت، معدن وتجارت برای اجرا ابلاغ می شود و متقاضی پس از تصویب طرح بلافاصله قرارداد خود را با مرکز علمی منعقدو در مدت اجرای طرح گزارش پیشرفت را دبیر خانه کارگروه گزارش می کند.
وی در پایان گفت: مدت اجرای طرح برابر قرار داد حداکثر 2 سال است.

بدنه
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه
اسلاید شو
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
فوتر
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه