قابل توجه اعضای محترم خانه معدن خراسان رضوی

از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود در سمینار مذکور در محل اتاق بازرگانی حضور به هم رسانند.

بدنه
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه
اسلاید شو
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
فوتر
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه