فرم عضویت اشخاص حقوقی
فرم عضویت حقوقی خانه معدن استان خراسان رضوی
مشخصات شخص حقوقی (شرکت / کارخانه / معدن / موسسه / دانشگاه / تشکل )
نام شرکت(فارسی) (*)
ورودی نامعتبر
نام شرکت (لاتيـن) (*)
ورودی نامعتبر
نوع مالکيت
ورودی نامعتبر
نوع شـرکت
ورودی نامعتبر
تاریخ تاسیس به سال
ورودی نامعتبر
تاریخ تاسیس به ماه
ورودی نامعتبر
تاریخ تاسیس به روز
ورودی نامعتبر
شماره مجوز فعالیت
ورودی نامعتبر
مدت اعتبار
ورودی نامعتبر
نشانی شرکت (فارسی)
ورودی نامعتبر
نشانی شرکت (لاتيـن)
ورودی نامعتبر
تلفن (پیش شماره)
ورودی نامعتبر
فاکس (پیش شماره)
ورودی نامعتبر
وب ســـايـت
ورودی نامعتبر
پست الکترونيک
ورودی نامعتبر
مشخصات نماینده شخص حقوقی
نام و نام خانوادگی (فارسی)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی(لاتین)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد به سال
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد به ماه
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد به روز
ورودی نامعتبر
ميزان تحصيلات
ورودی نامعتبر
رشته تحصيلی
ورودی نامعتبر
اسم شغل/سمت
ورودی نامعتبر
سابقه کار
ورودی نامعتبر
نشانی
ورودی نامعتبر
تلفن
ورودی نامعتبر
فاکس
ورودی نامعتبر
پست الکترنيک
ورودی نامعتبر
---------------------------------------------------------------
نوع فعاليت (معدنی)
ورودی نامعتبر
نوع فعالیت(بازرگانی)
ورودی نامعتبر
نوع فعالیت(خدماتی)
ورودی نامعتبر
نوع فعالیت(تحقیقاتی)
ورودی نامعتبر
--------------------------------------------------------------
پروانه معتبر اعم از پروانه بهره برداري معدن، اكتشاف، بهره وري
ورودی نامعتبر
در صورت داشتن پروانه آن را بارگذاری نمایید.(حجم بارگزاری500 کیلوبایت)
ورودی نامعتبر
عکس(حجم بارگزاری500 کیلوبایت)
ورودی نامعتبر
فتوكپي شناسنامه و کارت ملی(حجم بارگزاری500 کیلوبایت)
ورودی نامعتبر
ارسال کپی فیش واریزی(حجم بارگزاری500 کیلوبایت)
ورودی نامعتبر
--------------------------------------------------------------
صحت مندرجات و قبولی شرایط : اینجانب صحت مندرجات فوق را تایید نموده و با قبول کلیه مواد اساسنامه و سایر مقررات و شرایط خانه معدن استان خراسان رضوی تقاضای عضویت حقوقی می نمایم.
ورودی نامعتبر
---------------------------------------------------------------
ارسال
بدنه
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه
اسلاید شو
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
فوتر
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه