شرايط عضويت

 

شرايط عضويت در خانه معدن خراسان رضوی:

 اعضا اصلي: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي توليدكننده، صادر كننده و صنعتگر معدني  كشور ، با تقاضاي قبلي و تصويب هيئت مديره مي توانند پذيرفته شوند.

مدارك لازم:

-          پروانه معتبر اعم از پروانه بهره برداري معدن، اكتشاف، بهره وري

-          1قطعه عكس

-          فتوكپي شناسنامه و کارت ملی

-          واريز مبلغ 5,000,000 ریال  به شماره حساب 8048304153511  نزد بانک ایران زمین بنام خانه معدن خراسان رضوی

عضويت وابسته: كليه اشخاص حقوقي و حقيقي، تشكلهاي صنفي و تخصصي مرتبط با بخش معدن و صنايع معدني مي توانند به عضويت وابسته خانه معدن در بيايند.

مدارك لازم:

-          1 قطعه عكس

-          فتوكپي شناسنامه و کارت ملی

-          واريز مبلغ 5,000,000 ریال به شماره حساب 8048304153511  نزد بانک ایران زمین بنام خانه معدن خراسان رضوی

عضويت افتخاري: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي  كه فعاليت آن ها در جهت تحقق اهداف خانه معدن باشد، مي توانند به عضويت افتخاري خانه معدن در بيايند.

خواهشمند است پس از تکمیل فرم مذکور ، آن را به همراه فیش واریزی و مدارک  لازم به آدرس  ایمیل info@ khmine.ir  جهت تایید عضویت ارسال فرمایید.

بدنه
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه
اسلاید شو
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
فوتر
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه